Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

Kok, J.S. & van der Heijden, B., 2012

Onderstaande referentiegroep: verzorgingstehuis populatie psychogeriatrie ofwel de bezoekers van de psychogeriatrische groepsverzorging

Afgenomen in het eerste half jaar van opname

(Versie GDS4 conform International Journal of Geriatric Psychiatry 2004; 19: 465-471)

 

Verdere kenmerken:

 

Geslacht

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validman1820,720,720,7
vrouw6979,379,3100,0
Total87100,0100,0 

    

 
Leeftijd

 leeftijd
NValid87
 Missing0
Mean86,23
Std. Deviation5,404
Variance29,202
Skewness-,332
Std. Error of Skewness,258
Kurtosis-,234
Std. Error of Kurtosis,511
Range27

    

 Opleiding

 opleiding
NValid86
 Missing1
Mean3,12
Std. Deviation1,514
Variance2,292
Skewness,631
Std. Error of Skewness,260
Kurtosis-,745
Std. Error of Kurtosis,514
Range6

    

 

 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validminder dan 6 klassen   l.o.66,97,07,0
lager onderwijs3944,845,352,3
meer dan l.o. zonder   afgesloten opleiding78,08,160,5
lager dan ULO/Mavo1517,217,477,9
ULO/Mavo of   gelijkwaardig1213,814,091,9
VHMO of gelijkwaardig66,97,098,8
universiteit11,11,2100,0
Total8698,9100,0 
MissingSystem11,1  
Total87100,0  

    

 

Ruwe scores (n, mean, st.dev., range)

 AantalM (+/- SD)Range
GDS4320,9 (+/- 0,7 )0-4

    

 

Percentielscores GDS4                             

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid01011,531,331,3
11618,450,081,3
266,918,8100,0
Total3236,8100,0 
MissingSystem5563,2  
Total87100,0