Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

 

SAN begrijpen pg vzh


S.A.N. woordbegrip


van Assen, L. & Kok, J.S., 2012

 

Onderstaande referentiegroep: verzorgingstehuis populatie psychogeriatrie ofwel de bezoekers van de psychogeriatrische groepsverzorging. Afgenomen in het eerste half jaar van opname


Verdere kenmerken:

Geslacht

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

Valid
man
18
20,7
20,7
20,7
vrouw
69
79,3
79,3
100,0

Total
87
100,0
100,0
 

    

Leeftijd

 
leeftijd

N
Valid
87
 
Missing
0
Mean
86,23

Std. Deviation
5,404

Variance
29,202

Skewness
-,332

Std. Error of Skewness
,258

Kurtosis
-,234

Std. Error of Kurtosis
,511

Range
27

    

 Opleiding

 
opleiding

N
Valid
86
 
Missing
1
Mean
3,12

Std. Deviation
1,514

Variance
2,292

Skewness
,631

Std. Error of Skewness
,260

Kurtosis
-,745

Std. Error of Kurtosis
,514

Range
6

    

 

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

Valid
minder dan 6 klassen   l.o.
6
6,9
7,0
7,0
lager onderwijs
39
44,8
45,3
52,3

meer dan l.o. zonder   afgesloten opleiding
7
8,0
8,1
60,5

lager dan ULO/Mavo
15
17,2
17,4
77,9

ULO/Mavo of   gelijkwaardig
12
13,8
14,0
91,9

VHMO of gelijkwaardig
6
6,9
7,0
98,8

universiteit
1
1,1
1,2
100,0

Total
86
98,9
100,0
 

Missing
System
1
1,1
 
 
Total
87
100,0
 
 

    

 

Ruwe scores (n, mean, st.dev., range)

 
Aantal
M (+/- SD)
Range
S.A.N. Woordbegrip
76
 17,3 (+/-  1,5)
0-18

    

 

Percentielscores

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

Valid
11
1
1,1
1,3
1,3
12
2
2,3
2,6
3,9

14
3
3,4
3,9
7,9

15
2
2,3
2,6
10,5

16
4
4,6
5,3
15,8

17
9
10,3
11,8
27,6

18
55
63,2
72,4
100,0

Total
76
87,4
100,0
 

Missing
System
11
12,6
 
 
Total
87
100,0