Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

Neuropsychologische tests

Hier vindt u per test de beschikbare gegevens van de referentiegroep.
Vermeld altijd de referentie van de betreffende normgroep in uw onderzoek.
Tests zijn geplaatst in alfabetische volgorde.