Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

Geriatric Depression Scale-15


van Assen, L. & Kok, J.S., 2012


Onderstaande referentiegroep: verzorgingstehuis populatie psychogeriatrie ofwel de bezoekers van de psychogeriatrische groepsverzorging
Afgenomen in het eerste half jaar van opname

Verdere kenmerken:

Geslacht

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validman1820,720,720,7
vrouw6979,379,3100,0
Total87100,0100,0 

    

 Leeftijd

 leeftijd
NValid87
 Missing0
Mean86,23
Std. Deviation5,404
Variance29,202
Skewness-,332
Std. Error of Skewness,258
Kurtosis-,234
Std. Error of Kurtosis,511
Range27

    

 Opleiding

 opleiding
NValid86
 Missing1
Mean3,12
Std. Deviation1,514
Variance2,292
Skewness,631
Std. Error of Skewness,260
Kurtosis-,745
Std. Error of Kurtosis,514
Range6

    

 

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validminder dan 6 klassen   l.o.66,97,07,0
lager onderwijs3944,845,352,3
meer dan l.o. zonder   afgesloten opleiding78,08,160,5
lager dan ULO/Mavo1517,217,477,9
ULO/Mavo of   gelijkwaardig1213,814,091,9
VHMO of gelijkwaardig66,97,098,8
universiteit11,11,2100,0
Total8698,9100,0 
MissingSystem11,1  
Total87100,0  

    
 

Ruwe scores (n, mean, st.dev., range)

 AantalM (+/- SD)Range
GDS15512,4 (+/-    2,7)0-15

    

 

Percentielscores GDS15

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid,001618,431,431,4
1,00910,317,649,0
1,5011,12,051,0
2,0089,215,766,7
3,0022,33,970,6
4,0044,67,878,4
5,0044,67,886,3
6,0011,12,088,2
7,0044,67,896,1
8,0011,12,098,0
12,0011,12,0100,0
Total5158,6100,0 
MissingSystem3641,4  
Total87100,0