Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

Een groot probleem in testdiagnostiekland zijn de verouderde gegevens van norm- en referentiegroepen. Met deze website wil ik de bruikbaarheid van de neuropsychologische en persoonlijkheidstests die gebruikt worden door psychologen vergroten.
De gegevens mogen vrij gebruikt worden door afgestudeerde masters psychologie, gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen mits de referentie er bij genoemd wordt.

Dit lukt natuurlijk niet zonder hulp! Iedereen die ruwe data over tests beschikbaar heeft, aangevuld met wat biografische informatie van de proefpersonen en een beschrijving van de proefgroep (zie format), kan dit naar mij opsturen. Ik zorg er dan voor dat de data verwerkt wordt en als referentiegroep wordt vermeld op deze website. Mail naar info@normgroepen.nl als de data digitaal beschikbaar is of voor adresgegevens bij papieren data.

Tips en adviezen zijn natuurlijk welkom! Mail ze naar info@normgroepen.nl

Vriendelijke groet,


Dr. J.S. (Jeroen) Kok, klinisch neuropsycholoog

https://nl.linkedin.com/in/jeroen-kok-5410059