Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie (GIP)

Oude en nieuwe referentiegroepen voor psychogeriatrie en gerontopsychiatrie

Kok JS & van der Heijden, 2017


Vergelijk oude en nieuwe referentiegroepen GIP. Score en (SD)

  

 

  

Score PG**

Oude score PG*

score GP***

  

Oude score GP*


 

Niet sociaal gedrag

  

  

8,8 (4,6)

  

  

11,2   [-2,4]

  

  

10,2   (4,2)

  

  

11,2   [-1,0]

  


  

Apathisch gedrag

  

  

6,4 (3,3)

  

  

9,6   [-3,2]

  

  

7,9 (3,6)

  

  

8,4   [-0,5]

  


  

Bewustzijnsstoornissen

  

  

3,4 (3,3)

  

  

7,5   [-4,1]

  

  

4,7 (3,8)

  

  

5,7   [-1,0]

  


  

Decorumverlies

  

  

2,3 (2,2)

  

  

6,1   [-3,8]

  

  

4,2 (2,8)

  

  

5,0   [-0,8]

  


  

Opstandig gedrag

  

  

3,7 (3,1)

  

  

5,1   [-1,4]

  

  

5,6 (2,1)

  

  

5,0   [+0,6]

  


  

Incoherent gedrag

  

  

3,0 (3,0)

  

  

5,4   [-2,4]

  

  

2,4 (2,6)

  

  

3,3   [-0,9]

  


  

Geheugenstoornissen

  

  

8,8 (3,6)

  

  

11,6   [-2,8]

  

  

4,4 (3,5)

  

  

5,0   [-0,6]

  


  

Gedesoriënteerd gedrag

  

  

4,3 (2,9)

  

  

5,4   [-1,1]

  

  

1,9 (2,2)

  

  

2,8   [-0,9]

  


  

Zinloos/ repetitief gedrag

  

  

1,5 (2,5)

  

  

3,6   [-2,1]

  

  

2,2 (3,1)

  

  

2,8   [-0,6]

  


  

Rusteloos gedrag

  

  

4,2 (3,1)

  

  

4,6   [-0,4]

  

  

4,1 (2,9)

  

  

4,1 [--]

  


  

Achterdochtig gedrag

  

  

2,7 (3,9)

  

  

3,0   [-0,3]

  

  

3,9 (4,7)

  

  

4,2   [-0,3]

  


  

Zwaarmoedig gedrag

  

  

4,3 (3,9)

  

  

4,2   [+0,1]

  

  

5,3 (3,7)

  

  

5,7   [-0,4]

  


  

Afhankelijk gedrag

  

  

4,5 (3,2)

  

  

4,7   [-0,2]

  

  

5,4 (4,1)

  

  

6,1   [-0,7]

  


  

Angstig gedrag

  

  

1,7 (2,8)

  

  

2,9   [-1,2]

  

  

1,4 (2,0)

  

  

3,5 [-2,1]

  
*handleiding GIP 1987. Tussen [--] het verschil met de nieuwe score.

**groep van 127 patiënten met dementie opgenomen in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het betreft de GIP score bij opname.

**groep van 37 patiënten met gerontopsychiatrie opgenomen op een afdeling voor gerontopsychiatrie in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het betreft de laatste GIP score.