Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

 

SAN benoemen pg vphS.A.N. onderdeel benoemen/ woordproductie pg vph


Kok, J.S. & van Assen, L., 2011

Onderstaande referentiegroep: Verpleeghuispopulatie psychogeriatrie

Afgenomen in het eerste half jaar van opname.

Verdere kenmerken referentiegroep:

 

Geslacht

 Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


man

96

36,5

36,5

36,5


vrouw

167

63,5

63,5

100,0


Total

263

100,0

100,0

 


    

Leeftiid

N Valid

262


Missing

1


Mean

83,05


Std. Deviation

7,543


Variance

56,901


Skewness

-1,211


Std. Error of Skewness

,150


Kurtosis

3,403


Std. Error of Kurtosis

,300


Range

50


    

Opleiding                                                                                                        

N Valid

261


Missing

2


Mean

3,25


Std. Deviation

1,533


Variance

2,349


Skewness

,756


Std. Error of Skewness

,151


Kurtosis

-,708


Std. Error of Kurtosis

,300


Range

6


   

 Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


minder dan 6 klassen   l.o.

4

1,5

1,5

1,5


lager onderwijs

129

49,0

49,4

51,0


meer dan l.o. zonder   afgesloten opleiding

25

9,5

9,6

60,5


lager dan ULO/Mavo

39

14,8

14,9

75,5


ULO/Mavo of   gelijkwaardig

35

13,3

13,4

88,9


VHMO of gelijkwaardig

23

8,7

8,8

97,7


universiteit

6

2,3

2,3

100,0


Total

261

99,2

100,0

 


Missing System

2

,8


 

 

Total

263

100,0

 

 


   

Ruwe scores (n, mean, st.dev., range)

 

Aantal

M (+/- SD)

Range

S.A.N. Benoemen

244

13,6 (+/-  4,6)

0-18

   

Percentielscores

 Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent


0

2

,8

,8

,8


1

1

,4

,4

1,2


2

3

1,1

1,2

2,5


3

6

2,3

2,5

4,9


4

8

3,0

3,3

8,2


5

3

1,1

1,2

9,4


6

2

,8

,8

10,2


7

3

1,1

1,2

11,5


8

11

4,2

4,5

16,0


9

13

4,9

5,3

21,3


10

2

,8

,8

22,1


11

9

3,4

3,7

25,8


12

5

1,9

2,0

27,9


13

21

8,0

8,6

36,5


14

20

7,6

8,2

44,7


15

23

8,7

9,4

54,1


16

20

7,6

8,2

62,3


17

36

13,7

14,8

77,0


18

56

21,3

23,0

100,0


Total

244

92,8

100,0

 


Missing System

19

7,2


 

 

Total

263

100,0