Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

Apraxie test - de Renzi 

 

Kok, J.S. & van der Heijden, B., 2013

Onderstaande referentiegroep: Verpleeghuispopulatie psychogeriatrie

Afgenomen in het eerste half jaar van opname

 

Ruwe scores (n, mean, st.dev., range)

 
Aantal

M (+/- SD)

Range

Ideomotorische apraxie
250

16,2 (+/-   4,6)

0-20

Ideatoire apraxie
241

5,2   (+/-   2,6)

0-8

Constructieve apraxie

234

1,8   (+/-   2,2)

0-8

Schrijven

247

2,3   (+/-   1,8)

0-4

 

Verdere kenmerken:

 Geslacht

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
man
96
36,5
36,5
vrouw
167
63,5
63,5
100,0
Total
263
100,0
100,0
 

    

Leeftiid                                                                                                            

 
leeftijd

N
Valid
262
 
Missing
1
Mean
83,05

Std. Deviation
7,543

Variance
56,901

Skewness
-1,211

Std. Error of Skewness
,150

Kurtosis
3,403

Std. Error of Kurtosis
,300

Range
50

    

Opleiding                                                                                                        

 
opleiding

N
Valid
261
 
Missing
2
Mean
3,25

Std. Deviation
1,533

Variance
2,349

Skewness
,756

Std. Error of Skewness
,151

Kurtosis
-,708

Std. Error of Kurtosis
,300

Range
6

     

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
minder dan 6 klassen   l.o.
4
1,5
1,5
lager onderwijs
129
49,0
49,4
51,0
meer dan l.o. zonder   afgesloten opleiding
25
9,5
9,6
60,5
lager dan ULO/Mavo
39
14,8
14,9
75,5
ULO/Mavo of   gelijkwaardig
35
13,3
13,4
88,9
VHMO of gelijkwaardig
23
8,7
8,8
97,7
universiteit
6
2,3
2,3
100,0
Total
261
99,2
100,0
 
Missing
System
2
,8
 
Total
263
100,0
 
 

     

Percentielscores Ideomotorische apraxie

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1
1
,4
,4
2
1
,4
,4
,8
3
1
,4
,4
1,2
4
4
1,5
1,6
2,8
5
7
2,7
2,8
5,6
6
3
1,1
1,2
6,8
7
5
1,9
2,0
8,8
8
2
,8
,8
9,6
9
1
,4
,4
10,0
10
12
4,6
4,8
14,8
11
1
,4
,4
15,2
12
3
1,1
1,2
16,4
13
8
3,0
3,2
19,6
14
21
8,0
8,4
28,0
15
9
3,4
3,6
31,6
16
23
8,7
9,2
40,8
17
9
3,4
3,6
44,4
18
29
11,0
11,6
56,0
19
18
6,8
7,2
63,2
20
92
35,0
36,8
100,0
Total
250
95,1
100,0
 
Missing
System
13
4,9
 
Total
263
100,0
 
 

    

Percentielscores Ideatoire apraxie

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
0
19
7,2
7,9
1
1
,4
,4
8,3
2
32
12,2
13,3
21,6
3
5
1,9
2,1
23,7
4
46
17,5
19,1
42,7
5
3
1,1
1,2
44,0
6
50
19,0
20,7
64,7
7
4
1,5
1,7
66,4
8
81
30,8
33,6
100,0
Total
241
91,6
100,0
 
Missing
System
22
8,4
 
Total
263
100,0
 
 

    

Percentielscores Constructieve apraxie

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
0
106
40,3
45,3
1
5
1,9
2,1
47,4
2
70
26,6
29,9
77,4
3
3
1,1
1,3
78,6
4
19
7,2
8,1
86,8
5
5
1,9
2,1
88,9
6
13
4,9
5,6
94,4
7
6
2,3
2,6
97,0
8
7
2,7
3,0
100,0
Total
234
89,0
100,0
 
Missing
System
29
11,0
 
Total
263
100,0
 
 

    

Percentielscores Schrijven

 
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
0
80
30,4
32,4
1
6
2,3
2,4
34,8
2
37
14,1
15,0
49,8
3
12
4,6
4,9
54,7
4
112
42,6
45,3
100,0
Total
247
93,9
100,0
 
Missing
System
16
6,1
 
Total
263
100,0