Normgroepen.nl

actuele normen voor testdiagnostiek

WAIS III onderdeel cijferreeksen

 

Kok J.S. & van Dam B., 2014

Onderstaande referentiegroep: patiënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH),

opgenomen in een kliniek (centrum voor neuropsychiatrie).

 

 

Ruwe scores (n, mean, st.dev., range):

WAIS III cijferreeksen

Aantal

M (+/- SD)

Range min-max

WAIS-III   cijferreeksen maximaal vooruit (aantal)

35

5.40   (1.14)

3-8

WAIS-III   cijferreeksen maximaal achteruit (aantal)

35

3.91   (0.95)

2-6

WAIS-III   cijferreeksen ruwe score

32

12.75   (3.33)

6-22

 

Verdere kenmerken volledige referentiegroep:

geslacht

 

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
 
Valid
man
107
75.9
75.9
75.9
 
vrouw
34
24.1
24.1
100.0
 
Total
141
100.0
100.0
 

leeftijd

N
Valid
141
 
Missing
0
Mean
54.61
 
Std. Error of Mean
.811
 
Std. Deviation
9.631
 
Variance
92.754
 
Skewness
-.510
 
Std. Error of Skewness
.204
 
Kurtosis
.019
 
Std. Error of Kurtosis
.406
 
Range
47
 
Minimum
28
 
Maximum
75
 

opleiding volgens Verhage

N
Valid
141
 
Missing
0
Mean
4.32
 
Std. Error of Mean
.113
 
Std. Deviation
1.338
 
Variance
1.790
 
Skewness
-.313
 
Std. Error of Skewness
.204
 
Kurtosis
.067
 
Std. Error of Kurtosis
.406
 
Range
6
 
Minimum
1
 
Maximum
7
 

 

 


Frequency
Percent
Valid Percent
 Cumulative Percent

Valid
minder dan 6 klassen l.o.
5
3.5
3.5
3.5
 
lager onderwijs
7
5.0
5.0
8.5
 
meer dan l.o. zonder afgesloten opleiding
22
15.6
15.6
24.1
 
lager dan ULO/Mavo
42
29.8
29.8
53.9
 
ULO/Mavo of gelijkwaardig
40
28.4
28.4
82.3
 
VHMO of gelijkwaardig
19
13.5
13.5
95.7
 
universiteit
6
4.3
4.3
100.0
 
Total
141
100.0
100.0
 

Diagnose vanuit neuropsychologisch onderzoek

 


Frequency
Percent
Valid Percent
 Cumulative Percent

Valid
alcoholgerelageerde cognitieve schade
58
41.1
41.4
41.4
 
Korsakov
22
15.6
15.7
57.1
 
CVA
5
3.5
3.6
60.7
 
schade als gevogl van ongeval
4
2.8
2.9
63.6
 
aspecifieke cognitieve schade
20
14.2
14.3
77.9
 
schade door middelengebruik
1
.7
.7
78.6
 
dementie (vasculair)
2
1.4
1.4
80.0
 
dementie (mengbeeld)
2
1.4
1.4
81.4
 
dementie (frontotemporaal)
1
.7
.7
82.1
 
dubbeldiagnose
1
.7
.7
82.9
 
geen cognitieve schade
17
12.1
12.1
95.0
 
encefalitis
1
.7
.7
95.7
 
anoxische encefalopathie-hypoxie
2
1.4
1.4
97.1
 
schade agv hypoglycaemisch coma
2
1.4
1.4
98.6
 
metabole encefalopathie-coma
1
.7
.7
99.3
 
schade agv ontregelde diabetes
1
.7
.7
100.0
 
Total
140
99.3
100.0
 

Missing System1.7
 

 

Total
141
100.0
 

 

 

 

 

Statistics
 
WAIS-III   cijferreeksen maximaal vooruit (aantal)
WAIS-III   cijferreeksen maximaal achteruit (aantal)
WAIS-III   cijferreeksen ruwe score

N Valid35
35
32

Missing
19
19
22

Mean
5,40
3,91
12,75

Std.   Error of Mean
,193
,161
,589

Std.   Deviation
1,143
,951
3,331

Variance
1,306
,904
11,097

Skewness
,386
,614
,708

Std.   Error of Skewness
,398
,398
,414

Kurtosis
,686
,298
1,152

Std.   Error of Kurtosis
,778
,778
,809

Range
5
4
16

Minimum
3
2
6

Maximum
8
6
22

 

 

WAIS-III   cijferreeksen maximaal vooruit (aantal)


Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent


3
2
3.7
5,7
5,7


4
2
3,7
5,7
11,4


5
19
35,2
54,3
65,7


6
6
11,1
17,1
82,9


7
4
7,4
11,4
94,3


8
2
3,7
5,7
100,0


Total
35
64,8
100,0
 


Missing System1935,2
 
 

Total
 54100,0
 
 
 

 

WAIS-III   cijferreeksen maximaal achteruit (aantal)

Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

211,92,92,9

3
11
20,4
31,4
34,3

4
16
29,6
45,7
80,0

5
4
7,4
11,4
91,4

6
3
5,6
8,6
100,0

Total
35
64,8
100,0
 

Missing System1935,2
 
 
Total
54
100,0
 
 

 

 

WAIS-III   cijferreeksen ruwe score

Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent

61
1,93,13,1

8
1
1,9
3,1
6,3

9
2
3,7
6,3
12,5

10
4
7,4
12,5
25,0

11
3
5,6
9,4
34,4

12
7
13,0
21,9
56,3

13
2
3,7
6,3
62,5

14
4
7,4
12,5
75,0

15
2
3,7
6,3
81,3

16
3
5,6
9,4
90,6

17
1
1,9
3,1
93,8

20
1
1,9
3,1
96,9

22
1
1,9
3,1
100,0

Total
32
59,3
100,0
 

Missing System2240,7
 
 
Total
54
100,0